Program för Halland Tech Week 2021

Årets Halland Tech Week pågår mellan den 5–8 oktober. Anmälan till programpunkterna öppnar den 1 september. Med reservation för ändringar.

Scroll to Top