Om webbplatsen

På den här sidan kan du läsa mer om hur Halland Tech hanterar insamlade person­uppgifter (GDPR) och cookies. Du kan också ta del av hur vi arbetar för att webb­platsen ska vara mer tillgänglig.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Formulärdata

Det finns fyra olika varianter av formulär på vår webbplats: Nyhetsbrev, Anmälan till event, Intresseanmälan och Anmälan om tillgänglighetsbrist. Följande data samlas in via dessa:

  • Nyhetsbrev: namn, e-post och organisation (frivilligt).
  • Anmälan till event: namn, e-post, organisation (frivilligt) och eventuella detaljer kring eventet (t.ex. önskat pass att delta i).
  • Intresseanmälan: namn, e-post, telefonnummer (frivilligt), organisation (frivilligt) och eventuella kommentarer eller önskemål inför kommande event.
  • Anmälan om tillgänglighetsbrist: namn (frivilligt), e-post (frivilligt) och information om förekomst av tillgänglighetsbrist på webbplatsen.

Vi samlar inte in några ytterligare personuppgifter (som exempelvis din IP-adress eller geoplats) via våra formulär.

All formulärdata vi samlar in via Nyhetsbrev, Anmälan till event och Intresseanmälan sparas i marknadsförings- och redovisningssyfte. Den formulärdata som används i marknadsföringssyfte kommer enbart användas i marknadsföring som är direkt kopplad till Halland Tech. Vad gäller redovisning, kommer uppgifterna att sparas så länge som det är nödvändigt och kan därefter komma att bevaras för arkivändamål enligt Arkivlagen. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, vilket innebär att dina personuppgifter kan komma att begäras ut som allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid enstaka tillfällen kan uppgifter från formuläret Anmälan till event komma att delas vidare till tredje part. Denna tredje part är i så fall eventets arrangör, som också kan vara i behov av dina formulärdata i redovisningssyfte eller önskar komma i kontakt med dig som deltagare i samband med eventet.

All formulärdata som samlas in via Anmälan om tillgänglighetsbrist kommer att raderas så fort ärendet anses avslutat. Datan används inte till varken marknadsförings- eller redovisningssyfte.

Du har alltid rätt att begära utdrag över all data som vi har samlat in från dig.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Här nedan kan du läsa mer om cookies, hur vi på Halland Tech använder dem och hur du kan kontrollera dem.

Genom att du använder den här webbplatsen godkänner du att Halland Tech använder cookies. Du accepterar i synnerhet användningen av Prestanda/Analytics Cookies för de ändamål som beskrivs nedan. Om du inte godkänner att vi använder dessa cookies ber vi dig att avaktivera dem, så att cookies från den här webbplatsen inte kan placeras på din enhet.

Vad är en cookie?

Cookies är små textfiler som skickas till din maskin när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till webbplatsen när du besöker den igen, eller till andra webbplatser som kan använda dem. Cookies fungerar som webbplatsens minne, så att den kommer ihåg din maskin på nästa besök. Cookies kan också komma ihåg de val du har gjort, förbättra användarupplevelsen samt skräddarsy annonserna så att du ser de som är mest relevanta för dig. Du hittar mer information om cookies, hur du ser vilka cookies du har på maskinen och hur du hanterar och tar bort dem på www.aboutcookies.org

Cookies på den här webbplatsen

Vi använder både sessionscookies (som bara existerar tills du stänger din webbläsare) och persistenta cookies (som finns för en längre, specificerad tidsperiod). Den typ av cookies som används på denna webbplats kan generellt delas in i tre kategorier: absolut nödvändigt, prestanda och funktionalitet.

Absolut nödvändigt: Några av de cookies som vi använder på vår hemsida är nödvändiga för att du ska kunna navigera runt på webbplatsen och använda dess funktioner. Dessa cookies samlar inte information om dig som kan användas för att marknadsföra eller komma ihåg var du har varit på Internet.

Prestanda: Några av de cookies som vi använder på vår webbplats samlar in information om hur besökarna använder webbplatsen, till exempel vilka sidor besökarna går till oftast, och om de får felmeddelanden från våra webbsidor. Dessa cookies samlar inte information som identifierar en besökare. All information från dessa cookies är aggregerade och därför anonym. Den används endast för att förbättra hur vår webbplats fungerar.

Vår webbplats använder Google Analytics-cookies. Information som samlas in av dessa cookies kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA i enlighet med dess sekretesspraxis. För mer information om Googles sekretesspolicy och vad som gäller för Google Analytics kan du besöka Google Analytics privacy overview och Opt out of Google Analytics tracking.

Funktionalitet: Cookies som gör att webbplatsen kan komma ihåg de val användaren gör så att webbplatsen kan erbjuda förbättrade och mer personliga funktioner.

Tredjepartscookies

Vår webbplats tillåter också tredje part att hämta cookies till din dator. Till exempel använder vi videoinnehåll från webbplatser som YouTube. När du besöker en sida med sådant innehåll, kan du få med cookies från dessa webbplatser. Du kommer också att se “Dela”-knapparna på några av våra webbsidor. Med hjälp av dessa kan du enkelt dela innehåll genom ett antal populära sociala nätverk. När du klickar på en av dessa knappar kan en cookie sättas av den tjänst vilken via du har valt att dela innehåll. Dessa tredjepartscookies är inte under vår kontroll. För ytterligare information om användning, se relevant tredje parts webbplats för ytterligare information.

Hur du styr och tar bort cookies

De flesta webbläsare godkänner cookies men du kan vanligtvis ändra webbläsarens inställningar så att du inte tar emot cookies, eller så att du får veta när nya cookies skickas till din dator.

Om du vill ställa in webbläsaren på att inte ta emot cookies ber vi dig läsa webbläsarens hjälpanvisningar för ändamålet (de finns vanligtvis i någon av menyerna “Hjälp”, “Verktyg” eller “Redigera”). Mer detaljerad hjälp hittar du på www.aboutcookies.org

Observera att om du vägrar ta emot eller avaktiverar cookies så kanske inte alla webbplatsens funktioner fungerar. Dessutom innebär inte avaktivering av en cookie eller en grupp av cookies att cookien raderas från din webbläsare. Du måste själv via webbläsaren ta bort de cookies du inte vill ha.

Förändringar av hur vi använder cookies

Eventuella förändringar av hur vi använder cookies kommer att publiceras här och, när så är nödvändigt, uppmärksammas på våra webbsidor.

Tillgänglighet

Halland Tech har som ambition att så många som möjligt ska kunna uppfatta, hantera och förstå den här webbplatsen. Nedan kan du ta del av hur vi arbetar för att uppfylla Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Innehåll som inte är tillgängligt

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss på e-post: hej@hallandtech.se. Vi kommer försöka åtgärda problemet och se till att du får den digitala service du har rätt till. Svarstiden är normalt upp till 1 vecka.

Test av tillgänglighet

Den här webbplatsen har testats mot kraven för WCAG 2.1 nivå AA med hjälp av en självskattning (intern testning) som huvudsakligen grundat sig i de officiella riktlinjerna för digital tillgänglighet från www.webbriktlinjer.se.

Anmäl brist på tillgänglighet

Upptäcker du att webbplatsen har brister eller problem med tillgänglighet som inte redan har beskrivits ovan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är du välkommen att anmäla detta till oss. Det hjälper oss i vårt arbete med att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Du anmäler brist på tillgänglighet genom att fylla i formuläret nedan. Tänk på att försöka beskriva problemet så tydligt som möjligt. Önskar du bli kontaktad när vi åtgärdat den brist på tillgänglighet som du anmält behöver du ange ditt namn och e-postadress.

Fyll i ditt namn om du vill bli kontaktad när vi åtgärdat problemet.
Fyll i din e-postadress om du vill bli kontaktad när vi åtgärdat problemet.
Beskriv den brist av tillgänglighet som du upplever på webbplatsen. Är det på en specifik sida får du gärna länka till den också.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvar för tillsyn av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kring tillgänglighet kan du kontakta dem via www.digg.se/tdosanmalan och påtala det.

Senast uppdaterad: 11 maj 2021
Scroll to Top