Laddar Evenemang

I den här workshopen kommer du att få en inblick i hur Högskolan i Halmstad och Region Halland har utvecklat en ledande europeisk kompetensnod för informationsdriven vård. Arbetet har genomförts i nära samarbete med strategiska partners från privat och offentlig sektor. Arbetet omfattar systematisk användning av hälsodata med hög säkerhet och ansvarsgrad för att förbättra vård- och patientsäkerhet samtidigt som det ger djupare insikter om de faktiska resurser som används i patienternas olika sjukdomsförlopp. Artificiell intelligens tillämpas på komplexa data för att identifiera mönster och förutse aspekter för att stödja faktabaserad precisionssjukvård.

Efter workshopen bjuder vi in dig till en nätverks- och mingelfika tillsammans med övriga deltagare. Vid eventuella allergier eller behov av specialkost vänder du dig till programpunktens kontaktperson.

Medverkande/Talare

Kobra (Farzaneh) Etminani, docent i maskininlärning vid Högskolan i Halmstad

Kobra (Farzaneh) Etminani är docent i maskininlärning och arbetar vid Center for Applied Intelligent Systems Research (CAISR), Högskolan i Halmstad. Hon har en doktorsexamen i datateknik från Ferdowsi University of Mashhad 2013. Hon har arbetat med olika ämnen och tillämpningsområden inom maskininlärning (ML), artificiell intelligens (AI), datautvinning och djupinlärning (DL) under det senaste decenniet, med fokus på hälso- och sjukvård, fjärrvärme och mobilitet. Hennes huvudsakliga forskningsintresse är inriktat på att lösa samhälleliga utmaningar med en inriktning på folkhälsa och ett hälsosammare samhälle, med hjälp av AI och ML, om möjligt och tillämpligt. Hennes senaste forskning fokuserar mot patientbanor och eXplainable AI (XAI) inom precisionssjukvård vid CAISR-Health forskningsprofil, där hon är biträdande profilledare.

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Halland

Martin Engström har en bakgrund som anestesiolog och intensivvårdare vid Lunds universitetssjukhus, med specialisering inom intensivvårdsmedicin där han också tog det europeiska diplomet i intensivvårdsmedicin (EDIC). Martin har sedan 2007 varit ledare för både offentliga och privata sjukvårdsorganisationer. 2015 tog han över rollen som vd för Hallands sjukhus och är sedan början av 2019 hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland inklusive ledningsansvaret för all offentlig hälso- och sjukvård i regionen. Martin är drivande kraft och engagerad i utvecklingen av informationsdriven vård och är medförfattare till kapitlet om ledarskapsperspektiv i ”En handbok för informationsdriven vård”.

Markus Lingman, överläkare i kardiologi på Hallands sjukhus

Markus Lingman har en bakgrund som överläkare inom kardiologi, specialistläkare i internmedicin och medlem av den högre ledningen för hälso- och sjukvården. Hans forskning är för närvarande inriktad på tillämpad artificiell intelligens inom hälso- och sjukvård och hälsoekonomi. Hans satsningar på informationsdriven vård utsåg honom till ”AI Swede of the year” 2020 och tidigare i år publicerades ”En handbok för informationsdriven vård”, med Markus som huvudförfattare.

Carolina Samuelsson, sjukhuschef på Hallands sjukhus

Carolina Samuelsson har en klinisk bakgrund inom anestesiologi och intensivvårdsmedicin från flera olika hälso- och sjukvårdssystem i Sverige och Australien. Innan sin nuvarande tjänst har hon lett sammanslagningen av två stora avdelningar på Skånes universitetssjukhus och lett en av Sveriges största kliniska avdelningar för perioperativ vård. Hon utsågs också till projektledare för digitaliseringstransformationen av vårdinformationssystemet vid Skånes universitetssjukhus. Hon har verkat i många ledarroller på olika ledningsnivåer och har utsetts till nominerad i Dagens Medicin ”Leader of the Future”. Hennes forskningsbakgrund är bred och omfattar bland annat preklinisk forskning, epidemiologi, vårdrelaterade infektioner, neurointensivvård och kommunikation.

Kristian IV:s väg 3
Halmstad, 301 18
Visa Plats-webbplats
Senast uppdaterad: 16 sep 2022
Rulla till toppen