Om oss

På den här sidan kan du läsa mer om vad Halland Tech är för något.

Vad är Halland Tech?

Vad innehåller Halland Tech?

Halland Tech är en arena som visar på konkreta möjligheter med tekniska och digitala lösningar. Målet är en stärkt innovations- och konkurrenskraft.

Halland Tech arrangerar events löpande under året. Dessa är:

Om oss - Halland Tech Week
Halland Tech Week är ett återkommande event som pågår under en vecka i oktober varje år. Halland Tech Week är till viss del självorganiserande då företag, högskola och organisationer själva bidrar med programpunkter inom områden där de har spetskompetens. Deltagare tar del av ett stort utbud av workshops, hackatons, pitchar, föreläsningar, utbildningar och mer från innovatörer, entreprenörer och företagare. Halland Tech Week ska erbjuda deltagarna kompetensutveckling, nätverkande och inspiration.

Halland Tech Meet är ett digitalt halvdagsevent som sker 3–4 gånger per år. Arrangeras av High Five.

Halland Tech X

Halland Tech X är separata events som arrangeras under året av enskilda företag/organisationer.

Vad är tech?

Begreppet tech är brett. Den så kallade teknologi­sektorn avser företag som är involverade i forskning, utveckling och/eller distribution av teknologi­baserade varor och tjänster.

För vem är Halland Tech?

Vi vill visa på möjligheterna med Halland som plats att leva och verka i. Vanliga deltagare på Halland Tech är bland annat start-ups och entreprenörer, mogna och etablerade bolag, studenter och akademi samt hallandsnyfikna och tech-intresserade.
Senast uppdaterad: 29 aug 2022
Rulla till toppen