Medverkansavtal

Halland Tech Week behöver ditt samtycke till att bilder och filmer som du förekommer på vid angett datum och tillfälle, får lov att användas för publicering i Halland Techs kanaler (webbplats och sociala medier) tills vidare. Alla bilder och filmer kommer att sparas i Halland Techs arkiv.
(Specificera ytterligare om du bara vill lämna samtycke till en specifik programpunkt vid angiven dag.)
Senast uppdaterad: 30 sep 2021
Rulla till toppen