Halland Tech Meet våren 2020

Den 13 maj 2020 anordnades Halland Tech Meet, ett digitalt evenemang som samlar företagsledare och organisationer i Halland som hittat nya sätt att agera i den rådande situationen.

Den 13 maj 2020 anordnades Halland Tech Meet, ett digitalt evenemang som samlar företagsledare och organisationer i Halland som hittat nya sätt att agera i den rådande situationen. Över 200 personer anmälde sitt deltagande till det digitala arrangemanget. I samtalen medverkade bland andra r360’s styrelseordförande Ludvig Granberg, Lisa Gramnäs från Gramtec Development. Pontus Wärnestål, universitetslektor vid akademin för informationsteknik på Högskolan i Halmstad och Malin Kjällström från Connect Väst/Gothenburg Tech Week.

Målet med Halland Tech Week är att sprida goda arbetssätt inom ny teknik och digitalisering, mellan företag och organisationer. Förhoppningen är att eventet ska sätta Halland på kartan inom teknikscenen och locka fler företag och personer inom teknikbranschen att vilja bo och verka i regionen.

Initiativet är en del av projektet Futures By Design vid Alexandersoninstitutet och finansieras med medel från Interreg North Sea Region programme samt Region Halland. Halland Tech Week genomförs tillsammans med partners i hela regionen: Högskolan i Halmstad, Almi Halland, Region Halland, Connect Sverige Region Väst, Coompanion Halland och UF Halland, för att nämna några.

Program för Halland Tech Meet den 13 maj 2020

Ta del av Halland Tech Meets panelsamtal i efterhand

Pass 1: Människocentrerad artificiell intelligens

Pass 2: Hur löser vi svåra utmaningar tillsammans?

Pass 3: Omställning – vad betyder det i praktiken?

Senast uppdaterad: 19 mar 2021
Rulla till toppen