Laddar Evenemang

Cybersäkerhet – ökad kunskap och beredskap mot cyberhot

Föreläsning/Seminarium & Paneldiskussion
torsdag 7 okt 14.00–15.00

Anmälan

Jag vill delta på plats.
Jag vill delta online.
Läs mer om hur vi hanterar insamlade personuppgifter (GDPR).
Tribe Loading Animation Image

Den snabba digitala omställningen medför en ökad hotbild. Idag är cybersäkerhet viktigare än någonsin. Offer för attackerna är privatpersoner, myndigheter, föreningar och företag – både stora och små. 

Kostnaden för cyberbrott är enorm, 2021 beräknas den totala kostnaden världen över ligga runt 6 biljoner dollar, motsvararande ca. 190 000 dollar varje sekund. Detta är nästan fem gånger mer än den sammanlagda kostnaden för alla transnationella brott tillsammans (narkotika, människohandel, oljestöld, illegal gruvdrift och vapenhandel). Kostnaden förväntas fortsätta öka i snabb takt, år 2025 uppskattar man att kostnaden kommer ligga på nästan det dubbla mot idag.

Under programpunkten får du möjlighet att lyssna till personer som på olika sätt arbetar inom området. Du kommer att få en bild över läget med hot, aktörer och taktiker som används, men också av eventuella framtida scenarier och utmaningar.

Introduktionen följs upp av en paneldiskussion med representanter från företag som jobbar inom området, akademin och representanter från företag. Panelen kommer att svara på utvalda frågor där du som besökare även kommer ha möjlighet att skicka in frågor innan tillfället. 

Vår förhoppning är att du går från föreläsningen med en ökad kunskap inom området cybersäkerhet, samt nya tankar kring vilka steg du kan ta för att förbättra din eller ditt företags cyberberedskap.

Passet riktar sig till små och medelstora företag som vill bli bättre på cybersäkerhet men berör även forskare, studenter och övriga intresserade som vill arbeta med frågor inom cybersäkerhet, eller helt enkelt höja sin kunskap i ämnet.

#cybersäkerhet #informationssäkerhet #innovation #IT-beredskap #regional utveckling #resilience #SME #start-up #utveckling

Ytterligare information

Plats

Online via Microsoft Teams och på plats vid Högskolan i Halmstad

Språk

Svenska

Kontaktperson

Har du frågor eller vill veta mer om den här programpunkten? Kontakta Therese Elf.

Arrangör

Invest in Halland

Invest in Halland är en regional verksamhet med uppdrag att bidra till internationella investeringar och etableringar i Halland. Vi arbetar med att utveckla Halland som affärs­destination och hjälper internationella företag att investera och expandera i Halland. Vi erbjuder kostnads­fri och konfidentiell vägledning genom etablerings­processen samt bidrar med värdefulla nätverk och kontakt­vägar.

www.investinhalland.com

Invest in Halland logotyp.
Senast uppdaterad: 21 sep 2021
Scroll to Top